Dog World Plus

Hotline: 0918 705 429

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web mà không cần phải thông báo trước đến bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các điều khoản thay đổi được cập nhật, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận với những thay đổi đó. 
 

1. Hướng dẫn sử dụng website 
  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. 
  • Bạn phải đăng ký tài khoản với các thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Bạn phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, nếu bạn nhận thấy tài khoản có dấu hiệu truy cập trái phép, bạn cần phải thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát do bạn gây ra khi không tuân thủ các điều khoản này. 
  • Khi đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi,  bạn đồng ý cho chúng tôi gửi thông báo đến bạn, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp lời nhắc y tế, hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn, email tại bất kỳ số điện thoại hoặc địa chỉ email và các thông tin liên hệ khác do bạn cung cấp cho chúng tôi. ​​
 2. Chấp nhận đơn hàng và giá cả 
  • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về thông tin cá nhân của bạn trước khi nhận đơn hàng. 
  • Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, một số lỗi hiển thị hoặc chênh lệch về giá có thể xảy ra trong thời điểm bạn đặt hàng, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho bạn. 
3. Thương hiệu và bản quyền 

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu. 

 4. Quyền pháp lý 

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này. 

 5. Quy định về bảo mật 
  • Ở DWP, chúng tôi rất coi trọng tính an ninh và bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng kết hợp các giải pháp kỹ thuật, bảo mật thực tiễn và quy trình để giữ bí mật thông tin của bạn.
  • Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi dữ liệu của trang web. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi trên website cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. 
  • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.