Dog World Plus

Hotline: 0918 705 429

1. Các gói Chăm Pet 5.0 không được hoàn trả.

2. Đối với trường hợp đã sử dụng ít nhất 01 dịch vụ, Dog World Plus khuyến khích Sen có kế hoạch sử dụng hết các quyền lợi trong thời hạn quy định.

3. Đối với trường hợp chưa sử dụng dịch vụ nào, bạn có thể bảo lưu với thời hạn như sau:

– Bảo lưu 3 tháng với gói 6 tháng (kể từ ngày nhận được thẻ điện tử)

– Bảo lưu 1 tháng với gói 3 tháng (kể từ ngày nhận được thẻ điện tử